iPhone - Известия

background image

Известия

Центърът за известия представя всички предупреждения на едно място, включително
известията за:

Пропуснати повиквания и гласови съобщения

Â

Нов имейл

Â

Нови текстови съобщения

Â

Напомняния

Â

Събития в календара

Â

Покани от приятели (Game Center)

Â

Прогноза за времето

Â

Акции

Â

33

Глава 3

Основни функции

background image

Представяне на центъра за известия: Изтеглете надолу от най-горната част на екрана.
Прелистете списъка, за да видите допълнителните предупреждения.

Предупрежденията се появяват освен това и на заключен екран или в най-горната част на
екрана, докато използвате iPhone. Можете да прегледате всички текущи предупреждения в
центъра за известия.

Много програми като Phone, Messages, Mail и App Store върху иконките си на Начален
екран показват предупредителен символ (броя входящи елементи) или удивителен знак
(при наличие на проблем). Ако тези програми са в папка, индикаторът се появява върху
папката. Символът с число показва общия брой входящи елементи, които не сте отчели до
момента, като телефонни повиквания, съобщения в електронната поща, текстови съобщения
и обновени версии на програми, които може да се изтеглят. Символът с удивителен знак
показва, че има проблем с тази програма.

Отговаряне на предупреждение
в центъра за известия

Докоснете предупреждението.

Отговаряне на предупреждение
от заключен екран.

Прокарайте пръст през иконката, представена в предупреждението
вдясно.

Премахване на предупреждения
от центъра за известия

Докоснете

и след това докоснете Clear (Изчисти).

Настройване на параметри за
известия

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия).