iPhone - Диктуване

background image

Диктуване

Можете да създавате и редактирате текст с диктуване вместо с въвеждане. Например можете
да продиктувате имейл, текстово съобщение или бележка. Диктуването работи и с програми
от други фирми, така че можете да правите неща, като например да обновите статуса си във
Facebook, да публикувате в Tweeter или в Instagram. Можете да диктувате по всяко време,
когато на екранната клавиатура се появи клавиша .

Забележка: Включете Siri в Settings > General > Siri (Настройки > Основни > Siri). Диктуването
е достъпно само на iPhone 4S и изисква достъп до Интернет през мобилна или Wi-Fi връзка.
Диктуването може да не е достъпно на всички езици или във всички области, а някои
функции зависят от областта. Възможно е да бъдат начислени такси от мобилния оператор за
пренос на данни.

29

Глава 3

Основни функции

background image

Диктуване на текст: Докоснете на клавиатурата. Докоснете Done (Готово), когато
приключите.

Докоснете, за да

Появяват се, когато Siri

съставя текста, който

диктувате.

За да добавите текст, докоснете отново и продължете да диктувате.

Можете да използвате диктуването за въвеждане на дума или за заменяне на избран текст.
Поставете курсора там, където искате да добавите още текст или изберете текста, който
искате да замените, след което докоснете и започнете да диктувате. За да промените дума,
я изберете с помощта на двукратно докосване, докоснете , след което кажете думата, която
искате.

Можете да сложите iPhone до вашето ухо, за да започнете диктуването, вместо да докоснете
на клавиатурата. За да приключите, поставете iPhone отново пред вас.
Добавяне на пунктуация: Изговорете пунктуацията.

Например, „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ се представя така:
„Dear Mary, the check is in the mail!“