iPhone - Трениране с Nike + iPod

background image

Трениране с Nike + iPod

След като активирате Nike + iPod и сложите сензора Nike + iPod във вашата обувка Nike+, сте
готови да събирате информация за тренировка.

Важно:

Преди да започнете каквато и да е програма за тренировки, трябва да се

консултирате с лекар и да направите цялостен лекарския преглед. Правете упражнения за
загряване и разтягане, преди да започнете каквато и да е тренировка. Бъдете внимателни,
докато тренирате. Ако е необходимо, намалете темпото, когато настройвате устройството,
докато тичате. Спрете незабавно тренировката, ако усетите болка, почувствате се слаби,
замаяни, изтощени или не ви достига въздух. Когато тренирате, поемате риска, присъщ за
физически тренировки, включително всякакви наранявания, които може да възникнат в
резултат от действията ви.
Трениране с помощта на Nike + iPod Отворете Nike + iPod, докоснете Workouts
(Тренировки) и изберете тренировка. Събирането на информация продължава и докато
вашия iPhone е в спящ режим.

Сложете на пауза или
възобновете вашата тренировка

Ако тренировката е прекъсната, събудете вашия iPhone и докоснете
от заключен екран. Докоснете , когато сте готови да тръгнете.

Приключване на тренировка

Събудете iPhone, докоснете , след което докоснете End Workout (Спри
тренировка).

Промяна на настройките за
тренировка

Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).

Калибриране на Nike + iPod