iPhone - Свързване на сензор

background image

Свързване на сензор

Nike + iPod събира информацията за тренировката като използва сензора (продава се
отделно), прикачен за вашата обувка. Когато за първи път започнете тренировка, се появява
диалогов прозорец за активиране на сензор, който автоматично свързва сензора с iPhone.
Също така можете да използвате настройките на Nike + iPod, за да свържете сензор с iPhone.

152

background image

Nike + iPod може да се свърже само с един сензор по едно и също време. За да използвате
друг сензор, използвайте настройките на Nike + iPod, за да свържете новия сензор.
Свързване на сензор към iPhone: Прикачете сензора за вашата обувка, след което отидете в
Settings > Nike + iPod > Sensor (Настройки > Nike + iPod > Сензор).

Свързване на друг сензор към
iPhone

Отидете в Settings > Nike + iPod > Sensor (Настройки > Nike + iPod >
Сензор) и докоснете Link New (Свържи нов).