iPhone - Калибриране на Nike + iPod

background image

За да осигурите точност на данните за тренировките, можете да калибрирате Nike + iPod
спрямо дължината на крачката ви при ходене или бягане.
Калибриране на Nike + iPod: Запишете тренировка с тичане или ходене на познато
разстояние, което е поне четвърт миля (400 метра). След като сте докоснали End Workout
(Спри тренировка), докоснете Calibrate (Калибрирай) на общия екран и въведете
действителното разстояние.

Възстановяване на
калибрирането по подразбиране

Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).

153

Глава 29

Nike + iPod