iPhone - Активиране на Nike + iPod

background image

Активиране на Nike + iPod

Програмата Nike + iPod не се появява в Начален екран, докато не я включите.

Информация за настройването и използването на Nike + iPod потърсете в документацията на
Nike + iPod.
Включване на Nike + iPod: Отидете в Settings > Nike + iPod (Настройки > Nike + iPod).