iPhone - Управляване и изпращане на записи

background image

Управляване и изпращане на записи

Записите са с етикет, който показва кога са направени.
Слагане на етикет на запис: Докоснете до записа. В екрана с информация докоснете ,
след което докоснете етикет или изберете Custom (С настройка).

Изтриване на запис

Докоснете запис в списъка и след това докоснете Delete (Изтрий).

Преглед на детайли за запис

Докоснете

до записа.

Изпращане на запис с имейл или
със съобщение

Докоснете запис в списъка и след това докоснете Share (Изпрати).

150

Глава 28

Voice Memos (Аудио бележки)