iPhone - Слушане на запис

background image

Слушане на запис

Възпроизвеждане на запис: Докоснете , докоснете бележка и след това докоснете .
Докоснете , за да сложите на пауза.

Изрежете или

променете етикета на

записа.

Прослушайте записа.

Прикачете записа към

имейл или текстово

съобщение.

Изтеглете, за да

преминете към

произволно място.

Превключва между говорител и слушалка.

Преминаване към произволно
място в записа

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.

Прослушване през вградения в
iPhone високоговорител

Докоснете Speaker (Високоговорител).

Изрязване на запис

Докоснете

до записа и след това докоснете Trim Memo (Изрежи

бележка). Изтеглете краищата на частта от записа и след това докоснете

, за да прегледате. Променете, ако е необходимо, след което докоснете

Trim Voice Memo (Изрежи аудио бележка), за да запазите. Частите, които
отрежете не могат да бъдат възстановени.