iPhone - Информация за аудио бележки

background image

Информация за аудио бележки

Програмата Voice Memos (Аудио бележки) ви позволява да използвате iPhone като преносимо
записващо устройство и можете да записвате с помощта на вградения микрофон, с
микрофона на слушалките на iPhone или на слушалки Bluetooth, както и с външен микрофон,
който се поддържа. Когато използвате вградения микрофон, записите са моно, но можете да
правите и стерео записи, ако използвате външен стерео микрофон.

Забележка: Външният микрофон трябва да е проектиран да работи с порта за слушалките
на iPhone или порта за съединителя Dock. Такива устройства са слушалките на Apple, както и
оторизираните аксесоари на други фирми, които са обозначени с логото на Apple „Made for
iPhone“ (Направени за iPhone) или „Works with iPhone“ (Работи с iPhone).

Старт, пауза или спиране на записа

Ниво на запис

Прегледайте списъка

със записите.