iPhone - Изпращане на аудио бележки до вашия компютър

background image

Изпращане на аудио бележки до вашия компютър

iTunes може да синхронизира аудио бележките с библиотеката iTunes, когато свържете iPhone
към компютъра.

Когато синхронизирате аудио бележки с iTunes, те остават в програмата Voice Memos (Аудио
бележки), докато не ги изтриете. Ако изтриете аудио бележка от iPhone, тя не се изтрива от
списъка Voice Memos (Аудио бележки) в iTunes. Обаче ако изтриете аудио бележка от iTunes,
тя ще се изтрие от iPhone при следващото синхронизиране с iTunes.
Синхронизиране на аудио бележки с iTunes: Свържете iPhone с компютър и изберете
iPhone от списъка с устройства в iTunes. Изберете Music (Музика) в горната част на екрана
(между Apps и Movies), изберете Sync Music (Синхронизирай музика), изберете Include voice
memos (Включи аудио бележки) и щракнете Apply (Приложи).

Аудио бележките от iPhone се появяват в списъка Voice Memos (Аудио бележки) в iTunes.

151

Глава 28

Voice Memos (Аудио бележки)

background image

Nike + iPod

29

Информация за Nike + iPod

Като използва сензора Nike + iPod (продава се отделно), програмата Nike + iPod
възпроизвежда на глас информация за вашата скорост, разстояние, изминало време и
изгорени калории по време на тичане или ходене. Можете да изпратите информация за
тренировката на nikeplus.com, където да следите вашия прогрес, да си определяте цели и да
участвате в състезания.

Прегледайте

предишните

тренировки.

Калибрирайте на

базата на последната

тренировка.

Изберете тип

тренировка.

Изберете

стандартна

тренировка.

Изберете или

създайте

тренировка с

настройка.