iPhone - Записване

background image

Записване

Създаване на запис: Докоснете или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.
Докоснете , за да сложите на пауза или , за да спрете записа, или натиснете средния бутон
на слушалките на iPhone.

149

background image

Промяна на нивото на записа

Приближете микрофона или го отдалечете. За да постигнете по-добро
качество на записа, най-високото ниво на скалата трябва да е между
–3 dB и 0 dB.

Възпроизвеждане или спиране
на тона за започване/спиране

Използвайте превключвателя със/без звук на iPhone. (В някои области
звуковите ефекти на програмата Voice Memos (Аудио бележки)
се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на
превключвателя със/без звук.)

Използване на друга програма,
докато записвате

Натиснете бутон Начало и отворете програма. За да се върнете към
аудио бележките, докоснете червената лента най-отгоре на екрана.