iPhone - Калибриране на компас

background image

Калибриране на компас

Когато за първи път използвате компаса, трябва да го калибрирате, както и отново от време
на време след това. iPhone ви предупреждава, ако е необходимо калибриране.
Калибриране на вградения компас: Във въздуха опишете осморка с вашия iPhone.

147