iPhone - Информация за Compass (Компас)

background image

Информация за Compass (Компас)

Вграденият компас показва в каква посока е насочен вашия iPhone, както и географските
координати на текущото местоположение. Можете да настроите компаса да показва магнитен
север или истински север.

Важно:

Точността на компаса може да се влияе от магнит или други околни смущения, дори

магнитите в слушалките на iPhone могат да причинят отклонения. Използвайте цифровия
компас само като общ навигационен помощник, но не трябва да се разчита изцяло на него
при определяне на точно местоположение, близост, разстояние или посока.

Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Compass
(Компас), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата
Compass (Компас) и без да имате включени услуги за местоположение. Вижте „Услуги за
местоположение” на стр. 182.

Изберете магнитен

или истински север.

Текущо

местоположение

Посоката, в която е

насочен iPhone.

Показва текущото ви местоположение

в Maps (Карти).