iPhone - Използване на Compass (Компас) с Maps (Карти)

background image

Използване на Compass (Компас) с Maps (Карти)

Програмата Compass (Компас) може да представи вашето текущо местоположение и посока
в програмата Maps (Карти). За да научите повече, вижте „Търсене на местоположение” на
стр. 113.
Представяне на текущото местоположение в програмата Maps (Карти): Докоснете в
долната част на екрана Compass (Компас). Отваря се програмата Maps (Карти), като текущото
местоположение е показано със син маркер.

Показване на посоката, в която
сте се обърнали

В Maps (Карти) докоснете два пъти . Иконката се променя и става .
Ъгълът показва точността на показанията на компаса - колкото по-малък
е ъгълът, толкова по-голяма е точността.

148

Глава 27

Compass (Компас)