iPhone - Използване на калкулатора

background image

Използване на калкулатора

Докосвайте числата и функциите в Calculator (Калкулатор), точно както бихте направили със
стандартен калкулатор. При докосване на бутон за събиране, изваждане, умножение или
делене, около него се появява бял пръстен, който показва какво действие ще се извърши.

Добавя номер

в паметта.

Изчиства паметта.

Изчиства екрана.

Изважда от числото

в паметта.

Представя число от

паметта (бял кръг

показва, че има

записан номер в

паметта).