iPhone - Търсене на видео

background image

Търсене на видео

Можете да търсите сред заглавията на филмите, телевизионните предавания и видео
подкастите на iPhone.
Търсене във вашите видео клипове: Докоснете лентата за състоянието в най-горната част
на екрана, за да се появи полето за търсене, докоснете полето и след това въведете текста.

Също така можете да търсите видео клипове от Начален екран. Вижте „Търсене” на стр. 31.