iPhone - Общ достъп у дома

background image

Общ достъп у дома

С помощта на общия достъп у дома можете да слушате музика, да гледате филми и
телевизионни предавания на iPhone от iTunes библиотека на компютър Mac или PC. Вижте
„Общ достъп у дома” на стр. 91.

Настройване на таймер за спящ режим