iPhone - Конвертиране на видео за iPhone

background image

Конвертиране на видео за iPhone

На iPhone можете да добавяте не само закупен от iTunes Store видео материал, но и филми,
създадени в iMovie на Mac компютър, както и видео, което сте изтеглили от интернет и след
това сте прибавили в iTunes. Ако се опитвате да заредите видео от iTunes на iPhone и се появи
съобщение, че видеото не може да се възпроизведе на iPhone, можете да го конвертирате.
Конвертиране на видео, за да се възпроизвежда на iPhone: Изберете видеото в
библиотеката iTunes и изберете Advanced > Create iPod or iPhone Version (Допълнителни >
Създай версия за iPod или iPhone). След това добавете конвертираното видео на iPhone.

145

Глава 25

Videos (Видео)