iPhone - Изтриване на видео от iPhone

background image

Изтриване на видео от iPhone

Можете да изтриете видео от iPhone, за да освободите пространство. Когато изтриете видео
(различно от наетите филми или телевизионни предавания) от iPhone, то не се изтрива
от вашата библиотека iTunes. Може да се появи отново на iPhone, ако все още видеото е
включено в iTunes за синхронизиране.

144

Глава 25

Videos (Видео)

background image

Важно:

Ако изтриете нает филм от iPhone, той се изтрива окончателно и не може да се

прехвърли обратно на компютъра.
Изтриване на видео: В списъка с видео прокарайте пръст наляво или надясно върху филм и
след това докоснете Delete (Изтрий).