iPhone - Гледане на наети филми

background image

Гледане на наети филми

Можете да наемате филми от iTunes Store и да ги гледате на iPhone. Можете да изтеглите
наетите филми директно от iPhone или да ги прехвърлите на iPhone от iTunes на компютъра.
(Наемането на филми може да не е достъпно навсякъде.)

Наетите филми имат срок за гледане и след като започнете гледането, трябва да го
приключите в рамките на определен период от време. Близо до заглавието се представя
оставащото време. Наетите елементи се изтриват след изтичане на периода. Преди да
наемете филм от iTunes Store, проверявайте за какъв период можете да го гледате. За да
научите повече, вижте „Купуване или наемане на видео” на стр. 130.
Гледане на нает филм: Докоснете видеото, което искате да гледате. Ако не виждате видеото
в списъка, може би все още се изтегля.
Прехвърляне на наети филми на iPhone: Свържете iPhone с компютър. След това изберете
iPhone в лентата на iTunes, щракнете Movies и изберете наетите филми, които искате да
прехвърлите. Компютърът трябва да е свързан с интернет. Филмите, наети на iPhone, не могат
да бъдат прехвърляни на компютър.

На iPhone 3GS можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и вашия компютър. На
iPhone 4, можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и компютъра, само ако те са
били наети от iTunes на вашия компютър.

143

Глава 25

Videos (Видео)