iPhone - Гледане на видео на телевизор

background image

Гледане на видео на телевизор

Можете да стриймвате безжично видео на вашия телевизор, като използвате AirPlay и Apple
TV или като свържете iPhone с вашия телевизор, като използвате един от следните кабели:

кабел Apple Digital AV и кабел HDMI (iPhone 4 или следващ)

Â

кабел Apple Component AV

Â

кабел Apple Composite AV

Â

адаптер Apple VGA и кабел VGA

Â

Кабели, адаптери и съединители на Apple можете да закупите отделно в много области.
Посетете www.apple.com/store или проверете при местен дистрибутор на Apple.
Стриймване на видео с помощта на AirPlay: Пуснете видео клипа, след което докоснете

и изберете вашето устройство Apple TV от списъка. Ако не се появява или не виждате

търсеното устройство Apple TV в списъка с устройства AirPlay, проверете дали е в една и
съща безжична мрежа като iPhone. За да научите повече, вижте „AirPlay” на стр. 37.

Докато се възпроизвежда видео, можете да излезете от програмата Videos (Видео) и да
използвате други програми. За да се върнете към възпроизвеждането на iPhone, докоснете

и изберете iPhone.

Стриймване на видео, като използвате кабел: С помощта на кабел свържете iPhone с вашия
TV или AV приемник и след това изберете съответния вход.

Свързване с помощта на AV кабел Използвайте кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV или

друг съвместим кабел, оторизиран за използване с iPhone. Също така
можете да ползвате тези кабели с Apple Universal Dock, за да свържете
iPhone с телевизор. Можете да използвате дистанционното устройство,
за да променяте настройките на възпроизвеждането.

Свързване чрез адаптер Apple
Digital AV (iPhone 4 или следващ)

Прикачете адаптера Digital AV към съединителя Dock на iPhone.
Използвайте кабела HDMI, за да свържете HDMI порта на адаптера с
вашия телевизор или приемник. За да продължава iPhone да се зарежда,
докато гледате видео, използвайте кабела Apple Dock Connector към
USB, за да свържете 30-пиновия порт на адаптера с компютъра или с
USB захранващ адаптер, включен в контакт.

Свързване с адаптер VGA

Свържете адаптера VGA към съединителя Dock на iPhone. Свържете
адаптера VGA с кабела VGA и към съвместим телевизор, прожектор или
дисплей VGA.

Адаптерът Digital AV поддържа видео във формат с висока резолюция до 720p със звук.

Когато свържете iPhone 4S с телевизор или проектор с помощта на адаптер Apple Digital AV
или адаптер VGA, огледално копие на екрана на iPhone автоматично се представя на външния
дисплей при разделителна способност до 1080p, а видео клиповете се възпроизвеждат при
разделителна способност до 720p.

Освен това можете и безжично да представите огледално копие на екрана на iPhone 4S на
телевизор, като използвате дублиране на екрана с AirPlay и Apple TV. Вижте „AirPlay” на стр. 37.