iPhone - Търсене на контакти

background image

На iPhone може да се търси в контактите по титла, име, фамилия, както и по име на компания.
Ако имате регистрация Microsoft Exchange, LDAP или CardDAV, можете да търсите и в тези
контакти.
Търсене на контакти: В Contacts (Контакти) докоснете полето за търсене в горната част на
някой от списъците с контакти и въведете каквото търсите.

Търсене в GAL

Докоснете Groups (Групи), после докоснете Directories (Директории) в
долната част на списъка, след което въведете каквото търсите.

Търсене в LDAP сървър

Докоснете Groups (Групи), после докоснете името на сървъра LDAP, след
което въведете каквото търсите.

Търсене в CardDAV сървър

Докоснете Groups (Групи), после в долната част на списъка докоснете
групата CardDAV, в която можете да търсите, след което въведете
каквото търсите.

Запазване на информация за
контакти от GAL, LDAP, или
CardDAV сървъри.

Потърсете контакта, който искате да добавите, след което докоснете
Add Contact (Добави контакт).

Контактите също така могат да бъдат включени в търсенето от Начален екран. Вижте
„Търсене” на стр. 31.