iPhone - Синхронизиране на контакти

background image

Синхронизиране на контакти

Можете да добавяте контакти по следните начини:

С помощта на iTunes.можете да синхронизирате контакти от Google или Yahoo!, както и с

Â

програми от компютъра Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.
Използване на вашите контакти iCloud. Вижте „

Â

iCloud” на стр. 18.

Настройване на регистрация Microsoft Exchange на iPhone с активирана функция Contacts

Â

(Контакти). Вижте „Регистрации и настройки на контакти” на стр. 140.
Настройване на регистрации LDAP или CardDAV с достъп до бизнес или училищни

Â

директории. Вижте „Регистрации и настройки на контакти” на стр. 140.
Директно въвеждане на контакти в iPhone. Вижте „

Â

Добавяне и редактиране на контакти” на

стр. 139.
Импортиране на контакти от SIM карта (GSM). Вижте „

Â

Регистрации и настройки на

контакти” на стр. 140.

138

background image

Търсене на контакти