iPhone - Обединени контакти

background image

Обединени контакти

Когато синхронизирате контакти с множество регистрации, е възможно един и същи човек
да фигурира в повече от една регистрация. За да не се появяват излишни контакти в списъка
All Contacts (Всички контакти), контактите от различни регистрации, с еднакво име и фамилия,
се свързват и се представят като обединен контакт. Когато преглеждате обединен контакт,
заглавието Unified Info (Обединена информация) се появява най-отгоре на екрана.
Свързване на контакт: Докоснете Edit (Редактирай), докоснете и изберете контакт.

Ако свържете контакти с различно име и фамилия, имената на индивидуалните контакти няма
да се променят, но ще се появява само едно име на обединената визитка. За да изберете кои
имена да се появяват, когато преглеждате обединен контакт, докоснете свързаната визитка с
името, което предпочитате, след което докоснете Use This Name For Unified Card (Използвай
това име за обединена визитка).

Преглеждане на информация
за контакт от регистрацията
източник

Докоснете една от регистрациите.

Разделяне на контакт

Докоснете Edit (Редактирай), докоснете

, след което докоснете Unlink

(Раздели).

Свързаните контакти не се сливат. Ако промените или добавите информация в обединен
контакт, промените ще се копират за всяка регистрация, в която тази информация вече е
съществувала.