iPhone - Информация за Contacts (Контакти)

background image

Информация за Contacts (Контакти)

Програмата Contacts (Контакти) улеснява достъпа и редактирането на списъците с контакти
от вашите лични, бизнес и фирмени регистрации. Можете да търсите във всички групи, а
информацията в контактите е достъпна автоматично за бързо и лесно въвеждане на адрес в
имейл.

Обадете се

Изпратете имейл.

Изпратете

текстово

съобщение.

Започнете видео

разговор FaceTime.

Прегледайте

карта и получете

указания.