iPhone - Търсене и изтегляне на програми

background image

Прегледайте отделните групи предложения, за да се запознаете с новите, отличените
и препоръчаните програми, да браузвате сред най-добрите 25, както и да видите най-
популярните програми. За да търсите определена програма, използвайте Search (Търси).
Браузване на App Store: Докоснете Featured (Препоръчани), Categories (Категории) или Top
25 (Най-добрите 25).

135

background image

Браузване с помощта на Genius

Докоснете Genius, за да видите списъка с препоръчани програми, който
се базира на съдържанието на вашата колекция от програми. Следвайте
инструкциите на екрана, за да включите Genius. Genius е безплатна
услуга, но изисква идентификатор Apple ID.

Търсене на програми

Докоснете Search (Търси), докоснете полето за търсене, въведете една
или повече думи, след което докоснете Search (Търси).

Проверяване на рейтинг и
преглеждане на рецензии

Докоснете Ratings (Рейтинг) в долната част на екрана с информация за
програмата. Можете да оценявате и преглеждате програмите, които сте
изтеглили.

Изпращане по имейл на връзка
към страницата с информация за
програма в iTunes

Докоснете Tell a Friend (Кажи на приятел) в долната част на екрана с
информация за програмата.

Изпращане на програмата като
подарък

Докоснете Gift This App (Програма за подарък) близо до долната
част на екрана с информация за програмата и след това следвайте
инструкциите на екрана.

Съобщаване за проблем

Докоснете Report a Problem (Съобщи за проблем) в долната част на
екрана с информация за програмата. Изберете проблем от списъка или
въведете коментар, което не е задължително и след това докоснете
Report (Съобщи).

Купуване и изтегляне на
програма

Докоснете цената (или Free) и след това докоснете Buy Now (Купи сега).
Ако вече сте закупили програма, бутонът Install (Инсталирай) се появява
на екрана с информация вместо цената. Няма да бъдете таксувани, ако я
изтеглите отново.

Използване на подарък карта
или код

Докоснете Redeem (Подарък) близо до долната част на екрана Featured
(Отличени) и след това следвайте инструкциите на екрана.

Проверка състоянието на
изтеглените елементи

Докато се изтегля програма, нейната иконка се появява в Начален екран
и се показва индикатор за състоянието на изтегляне.

Изтегляне на предишна покупка

Докоснете Purchased (Покупки).
Също така можете да изтеглите елемент и докато браузвате, като просто
докоснете Download (Изтегли) (където обикновено виждате цената).

Автоматично изтегляне на
елементи, закупени на други
устройства

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете
видовете покупки, които искате автоматично да се изтеглят.

Обновяване на програма

В долната част на екрана с информация за програмата, докоснете
Updates (Обновени версии) и следвайте инструкциите на екрана.