iPhone - Прочитане на последните издания

background image

Прочитане на последните издания

Когато вестник или списание има ново издание, Newsstand (Преса) го изтегля, когато се
свържете в Wi-Fi мрежа и ви известява, като го отбелязва със символ върху иконката на
програмата. За да започнете четенето, отворете Newsstand и след това потърсете програми,
които имат символ „New“.

Всяка програма има свой метод за управление на изданията. Повече информация за това,
как да изтривате, търсите и да работите с отделните издания, потърсете в помощната
информация в програмата или в App Store. Не можете да премахнете програмата Newsstand
от рафта или да слагате други видове програми на рафта.
Изключване на автоматично изтегляне: Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин) и
изключете автоматичното изтегляне за публикацията.

134

Глава 22

Newsstand (Преса)

background image

App Store

23

Информация за App Store

Директно от iPhone можете да търсите, браузвате, преглеждате, купувате и изтегляте
програми от електронния магазин App Store.

За да браузвате App Store, iPhone трябва да е свързан към Интернет. Вижте „Мрежа” на
стр. 186. За да закупите програми, освен това трябва да имате идентификатор Apple ID (може
да не е достъпно във всички области). Вижте „Настройки Store” на стр. 137.

Забележка: App Store може да не е достъпен във всички области и съдържанието на App
Store може да е различно в различните области. Възможна е промяна на функциите.

Вижте препоръките

Genius.

Проверете за

актуализации на

програми.

Търсене и изтегляне на програми