iPhone - Информация за Newsstand (Преса)

background image

Информация за Newsstand (Преса)

Newsstand (Преса) организира вашите абонаменти за програми за списания и вестници, с
помощта на рафт, с който имате бърз и лесен достъп до получените публикации. Програмите
за вестници и списания се представят на този рафт и когато се появи ново издание,
предупредителен символ ви уведомява, че можете да го прочетете. Изданията автоматично се
доставят на iPhone.

Натиснете и задръжте

публикация, за да

пренаредите.

Търсене на програми за преса: Докоснете Newsstand, за да се представи рафтът и след това
докоснете Store (Магазин).

Когато закупите програма за преса, тя се добавя във вашия рафт за по-лесен достъп. След
като програмата се изтегли, отворете я и прегледайте изданията и възможностите за
абонамент.

Абонаментите представляват покупки на съдържание от програмите, които се начисляват в
регистрацията ви в магазина. Вижте „Настройки Store” на стр. 137.

Цените на програмите се различават и програми за преса може да не са достъпни във всички
области.

133