iPhone - Търсене на музика, видео и други

background image

Търсене на музика, видео и други

Изберете категория.

Изтеглете

отново закупеното.

Браузване на съдържание: Докоснете вид съдържание, като музика или видео или
докоснете More (Още), за да браузвате друго съдържание.

129

background image

Търсене в съдържание

Докоснете Search (Търси) (докоснете най-напред More (Още), ако
не виждате бутона Search). След това докоснете полето за търсене,
въведете една или повече думи, след което докоснете Search (Търси).

Закупуване, преглеждане или
споделяне с приятел

Докоснете елемент в списък, за да видите допълнителни подробности в
неговия информационен екран.

Преглеждане на препоръки на
изпълнители и приятели

Докоснете Ping (докоснете най-напред More (Още), ако не виждате
Ping), за да видите какво ново има от любимите ви изпълнители или
да разберете каква музика е препоръчана от вашите приятели. За да
научите повече, вижте „Следване на изпълнители и приятели” на стр. 131.