iPhone - Състояние на изтеглянето

background image

Състояние на изтеглянето

Можете да проверите екрана Downloads (Изтегляне), за да видите каква част от изтеглянето
е приключило за елементите, които се теглят в момента или е планирано да се изтеглят,
включително за покупки, които сте заявили предварително.
Представяне на състоянието на изтегляне: Докоснете Downloads (докоснете първо More
(Още), ако не виждате Downloads).

Предварително заявените елементи не се изтеглят автоматично след тяхното обявяване.
Върнете се в екрана Downloads (Изтегляне), за да започне тегленето.

Изтегляне на предварително
заявен елемент

Докоснете елемент и след това докоснете

.

Ако изтеглянето е прекъснато, то се възобновява, когато има отново Интернет връзка. Освен
това, ако отворите iTunes на компютъра, iTunes довършва изтеглянето до вашата библиотека
iTunes (ако компютърът е свързан в Интернет и сте влезнали на компютъра със същия
идентификатор Apple ID).