iPhone - Стриймване или изтегляне на подкасти

background image

Стриймване или изтегляне на подкасти

Можете да слушате аудио подкасти или да гледате видео подкасти, които се стриймват през
Интернет от iTunes Store. Освен това можете да изтеглите аудио и видео подкасти.
Стриймване на подкаст: Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате
Podcasts), за да браузвате списъка с подкастите в iTunes Store.

Видео подкастите са обозначени с иконката видео .

Изтегляне на подкаст

Докоснете бутона Free (Безплатно) и след това докоснете Download
(Изтегли). Изтеглените подкасти се появяват в списъка с подкасти.

Прослушване или гледане на
подкаст, който сте изтеглили

В Music докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не
виждате Podcasts) и след това докоснете подкаст. Видео подкастите
освен това се появяват и в списъка с видео.

Изтегляне на допълнителни
епизоди от вече изтеглен
подкаст

В списъка с подкасти в Music докоснете подкаст и след това докоснете
Get More Episodes (Изтегли още епизоди).

Изтриване на подкаст

В списъка с подкасти в Music прокарайте пръст наляво или надясно
върху подкаст и след това докоснете Delete (Изтрий).

131

Глава 21

iTunes Store