iPhone - Промяна на бутоните за преглед

background image

Промяна на бутоните за преглед

Можете да замените бутоните Music (Музика), Podcasts (Подкасти), Videos (Видео) и Search
(Търсене) в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Например, ако по-
често изтегляте аудио книги, но не гледате филми, можете да сложите Audiobooks на мястото
на Videos.
Промяна на бутоните: Докоснете More (Още), докоснете Edit (Редактирай) и след това
изтеглете бутон върху този, който искате да смените.

Можете да изтегляте бутоните в долната част на екрана наляво или надясно, за да промените
последователността. Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Докато браузвате, докоснете More (Още), за да използвате бутоните, които не се виждат.