iPhone - Проверяване на изтеглени файлове

background image

Проверяване на изтеглени файлове

С помощта на iTunes на компютъра можете да проверите дали цялата музика, видео,
програми и други елементи, които сте закупили от iTunes Store или от App Store, са във
вашата библиотека iTunes. Вероятно ще искате да направите това, ако изтеглянето е било
прекъснато.
Проверка на закупени елементи: В iTunes на вашия компютър изберете Store > Check for
Available Downloads (Магазин > Провери за елементи за изтегляне).

За да видите всичко закупено, влезте с вашия идентификатор Apple ID, изберете Store >
View My Account (Магазин > Покажи регистрация) и щракнете Purchase History (Направени
покупки).

132

Глава 21

iTunes Store