iPhone - Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене

background image

Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене

Когато в iTunes Store намерите песен,предупредителен тон, тон за звънене или аудио книга,
която ви харесва, можете да я закупите и да я изтеглите. Можете да прослушате откъс, преди
да направите покупката, за да сте сигурни, че това е желаното от вас.
Прослушване на песен, тон за звънене или аудио книга: Докоснете елемент и следвайте
инструкциите на екрана.

Използване на подарък карта
или код

Докоснете Music (Музика) (първо докоснете More (Още), ако не
виждате Music) , след това Redeem (Подарък) в долната част на екрана
и следвайте инструкциите на екрана. Когато сте влезли с вашия
идентификатор Apple ID, в долната част на повечето екрани на iTunes
Store се представя какъв кредит имате и информация за регистрацията.

Останала част от албум

Докато преглеждате албум, докоснете намалената цена, за да закупите
останалите песни под Complete My Album (Останала част от албум) (не е
достъпно във всички области). За да видите предложенията за купуване
на останалата част от други албуми, докоснете Music (Музика) и след
това докоснете Complete My Album Offers.

Изтегляне на предишна покупка

Докоснете Purchased (Покупки).
Също така можете да изтеглите елемент, докато браузвате. Просто
докоснете Download (Изтегли), където обикновено виждате цената.

Автоматично изтегляне на
елементи, закупени на други iOS
устройства и компютри

Отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин), след което включете
видовете покупки, които искате автоматично да се изтеглят.

Купуване или наемане на видео