iPhone - Купуване или наемане на видео

background image

С помощта на iTunes Store (може да не е достъпно във всички области) можете да купите
и изтеглите филми, телевизионни предавания и музикални клипове. Някои филми могат
да са наемат за ограничено време. Видео съдържанието може да е достъпно във формат
със стандартна резолюция (SD или 480p), с висока резолюция (HD или 720p) или и в двата.
формата.
Купуване или наемане на видео: Докоснете Buy (Купи) или Rent (Наем).

След като закупите елемент, той започва да се изтегля и се появява на екрана с елементите за
теглене. Вижте „Състояние на изтеглянето” на стр. 132.

Преглед на откъс от видео

Докоснете Preview (Преглед).

Преглеждане на откъса на
телевизор с помощта на AirPlay и
Apple TV

Когато откъсът започне, докоснете

и изберете устройство Apple TV.

Вижте „AirPlay” на стр. 37.

130

Глава 21

iTunes Store

background image

Забележка: Ако закупите HD видео на iPhone 3GS, видеото се изтегля в SD формат.