iPhone - Информация за iTunes Store

background image

Информация за iTunes Store

Използвайте iTunes Store, за да добавяте съдържание на вашия iPhone. Можете да браузвате
и купувате музика, телевизионни предавания, аудио книги, предупредителни тонове и тонове
за звънене. Също така можете да купите или наемете филм, да изтегляте и възпроизвеждате
подкасти или колекции iTunes U. Необходим е идентификатор Apple ID, за да купувате
съдържание. Вижте „Настройки Store” на стр. 137.

Забележка: iTunes Store може да не е достъпен във всички области и съдържанието на iTunes
Store може да е различно в различните области. Възможна е промяна на функциите.

За да имате достъп до iTunes Store, iPhone трябва да има Интернет връзка. Вижте „Мрежа” на
стр. 186.