iPhone - Играене с приятели

background image

Играене с приятели

С помощта на Game Center можете да осъществявате контакт с играчи навсякъде по света.
Можете да добавите приятели в Game Center, като изпратите покана или като приемете
покана от друг играч.
Покана на приятел за игра с повече от един участник: Докоснете Friends (Приятели),
изберете приятел, изберете игра и докоснете Play (Играй). Ако играта позволява или изисква
допълнителни играчи, можете да изберете допълнителни играчи, които да поканите и след
това докоснете Next (Следващ). Изпратете поканата, след което изчакайте другият участник да
приеме. Играта започва, когато всички са готови.

Ако ваш приятел не е свободен или не отговаря на поканата, можете да докоснете Auto-
Match (Автоматично подбиране), така че Game Center да намери друг играч или докоснете
Invite Friend (Покани приятел), за да поканите друг приятел.

127

Глава 20

Game Center

background image

Изпратете покана на приятел

Докоснете Friends (Приятели) или Requests (Покани), докоснете , след
което въведете електронния адрес на приятел или неговия псевдоним
в Game Center. Докоснете

, за да браузвате вашите контакти. За да

добавите няколко приятели с една покана, натискайте Return след всеки
адрес.

Отговаряне на покана за
приятелство

Докоснете Requests (Покани), докоснете поканата и след това докоснете
Accept (Приеми) или Ignore (Откажи). За да съобщите за проблем с
поканите, плъзнете пръст нагоре и докоснете Report a Problem (Съобщи
за проблем).

Преглеждане списъка с игрите
на приятел и проверяване на
неговите резултати

Докоснете Friends (Приятели), докоснете името на вашия приятел, след
това докоснете Games (Игри) или Points (Точки).

Търсене в списъка с приятели

Докоснете лентата за състоянието, за да преминете най-отгоре на
екрана, след което докоснете полето за търсене и започнете да
въвеждате.

Ограничаване получаването на
покани за игри