iPhone - Закупуване и изтегляне на игри

background image

Закупуване и изтегляне на игри

Игри за Game Center са достъпни в App Store.
Купуване и изтегляне на игра: Докоснете Games (Игри), след това докоснете препоръчана
игра или докоснете Find Game Center Games (Намери игра в Game Center).

Закупуване на игра, която ваш
приятел има

Докоснете Friends (Приятели) и след това докоснете името на вашия
приятел. Докоснете игра от списъка с игри на вашия приятел и след
това докоснете цената на играта под нейното име в най-горната част на
екрана.