iPhone - Влизане в Game Center

background image

Влизане в Game Center

Влизане: Отворете Game Center. Ако виждате вашия псевдоним и снимка най-отгоре на
екрана, значи сте влезнали. В противен случай въведете вашия идентификатор Apple ID и
парола, след което докоснете Sign In (Вход) или докоснете Create New Account (Създай нова
регистрация), за да създадете нов идентификатор Apple ID.

126

background image

Добавяне на снимка

Докоснете снимката до вашето име.

Потвърждаване на състояние:

Докоснете Me (Аз), докоснете лентата за състояние и въведете вашето
състояние.

Преглеждане на настройките за
регистрация

Докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията и след това
изберете View Account (Прегледай регистрация).

Излизане

Докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията и след това
докоснете Sign Out (Изход). Не е необходимо при всяко затваряне на
Game Center да излизате от регистрацията.