iPhone - Свързване с интернет

background image

Свързване с интернет

iPhone се свързва към интернет, когато е необходимо, като използва Wi-Fi връзка (ако е
достъпна) или мрежата на вашия мобилен оператор. За повече информация за свързването с
Wi-Fi мрежа вижте „Wi-Fi” на стр. 180.

Забележка: Ако не е достъпна Wi-Fi връзка към интернет, определени функции и услуги
на iPhone може да прехвърлят данни през мрежата на мобилния оператор, което може да
доведе до начисляване на допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за
повече информация за абонаментния ви план за пренос на данни през мобилната мрежа. За
да управлявате използването на преноса на данни през мобилната мрежа, вижте „Мрежа” на
стр. 186.