iPhone - Свързване на iPhone с компютър.

background image

Свързване на iPhone с компютър.

Ако нямате достъп до Wi-Fi или мобилна мрежа, е необходимо да свържете iPhone към
вашия компютър, за да завършите активирането. Свързването на iPhone с компютър също
ви позволява да синхронизирате информация, музика и друго съдържание с iTunes. Вижте
„Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.

16

Глава 2

Начални стъпки

background image

Свързване на iPhone с компютър: Използвайте кабела Dock Connector към USB, осигурен с
iPhone.