iPhone - Преглеждане на това ръководство на iPhone

background image

Преглеждане на това ръководство на iPhone

Можете да прегледате Ръководство на потребителя за iPhone на iPhone в Safari и в
безплатната програма iBooks.
Преглеждане на ръководството в Safari: Докоснете , и след това докоснете отметката
iPhone Ръководство на потребителя.

За да добавите иконка за ръководството на Начален екран, докоснете , след което
докоснете Add to Home Screen (Добави към Начален екран). За да го прегледате на друг език,
докоснете Change Language (Смени език) на главната страница със съдържанието.
Преглеждане на ръководството в iBooks: Ако не сте инсталирали iBooks, отворете App
Store, потърсете програмата и докоснете Install (Инсталирай). Отворете iBooks и докоснете
Store (Магазин). Потърсете “iPhone User”, изберете го и изтеглете ръководството.

За да научите повече за iBooks, вижте глава 30, „iBooks,” на стр. 155.