iPhone - Настройка и активиране

background image

Настройка и активиране

За да настроите и активирате iPhone, включете iPhone и следвайте инструкциите на Setup
Assistant (Помощник при настройка). Помощникът при настройка ви води през процеса на
настройка, включително през свързването с Wi-Fi мрежа, влизането с идентификатор Apple ID
или създаването безплатно на такъв, настройването на iCloud, включването на препоръчани
услуги като например Location Services (Услиги за местоположение) и Find My iPhone
(Намери моя iPhone) и активирането на iPhone с мобилния оператор. Освен това по време на
настройката можете да възстановите устройството, като използвате резервно копие от iCloud
или iTunes.

Активирането може да се направи през Wi-Fi мрежа, а при iPhone 4S и през мрежата на
мобилния оператор (не е достъпно във всички области). Ако нито една от двете мрежи не е
достъпна, за активирането е необходимо да свържете iPhone с компютър.