iPhone - Настройване на електронна поща и други регистрации

background image

Настройване на електронна поща и други регистрации

iPhone поддържа iCloud, Microsoft Exchange и много от най-популярните интернет услуги за
електронна поща, контакти и календари.

Ако все още нямате регистрация в електронна поща, можете да настроите безплатна
регистрация iCloud, когато за първи път настройвате iPhone или след това от Settings >
iCloud (Настройки > iCloud). Вижте „iCloud” на стр. 18.
Настройване на регистрация iCloud: Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud).
Настройване на друга регистрация: Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars
(Настройки > Mail, контакти, календари).

Можете да добавите контакти с помощта на регистрация LDAP или CardDAV, ако сървърът
на вашата компания или организация поддържа тази функция. Вижте „Синхронизиране на
контакти” на стр. 138.

Можете да добавите регистрация в календар CalDAV и да се абонирате за календари iCal (.ics)
или да ги прехвърлите от Mail. Вижте „Абониране за календари” на стр. 98.