iPhone - Инсталиране на SIM карта

background image

Инсталиране на SIM карта

Ако имате SIM карта, която да инсталирате, по-добре я инсталирайте преди да настроите
iPhone.

15

background image

Важно:

Необходимо е наличието на SIM карта, за да използвате мобилни услуги, когато

се свързвате с GSM мрежи и с някои CDMA мрежи. iPhone 4S, който е активиран на CDMA
безжична мрежа, може също така да използва SIM карта за свързване към GSM мрежа
основно при международен роуминг. Вашият iPhone зависи от политиката на вашия мобилен
оператор, който може да ограничи преминаването към друг мобилен оператор и роуминг
услугите дори и след приключването на необходимия минимален абонаментен договор.
Свържете се с мобилния оператор, за да научите повече подробности. Възможностите на
мобилната мрежа зависят от безжичната мрежа.

Инсталиране на SIM карта в iPhone 4S

Микро SIM

карта

Поставка

за микро

SIM карта

Кламер или

приспособление

за изваждане

на SIM карта

Инсталиране на SIM карта: Поставете края на малък кламер или края на приспособлението
за изваждане на SIM карта в отвора до поставката. Извадете поставката и сложете SIM картата
в нея, както е показано. Като ориентирате поставката и SIM картата върху нея, внимателно я
пъхнете обратно.