iPhone - Глава 2:  Начални стъпки

background image

Начални стъпки

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да избегнете нараняване, прочетете инструкциите за работа в това

ръководство и информацията за безопасност в Ръководство за продукта на iPhone на адрес
support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone преди да използвате iPhone.

·