iPhone - Управляване на приключени напомняния

background image

Управляване на приключени напомняния

Reminders (Напомняне) продължава да пази елементите, които сте маркирали като
приключени. Можете да ги видите в преглед по списък или по дата или да използвате списъка
с приключени елементи.

124

Глава 19

Reminders (Напомняне)

background image

Преглеждане на завършени елементи: Докоснете бутона за списък най-отгоре на екрана
и след това прокарайте пръст отляво надясно, докато не се появи списъка с приключени
елементи.

Преглеждане колко елемента са
приключени

В преглед по списък или по дата прелистете до горната част на
списъка с напомняния и след това изтеглете надолу, докато не се появи
Completed (Приключени). Докоснете Completed (Приключени), за да
прегледате всички приключени елементи.

Маркиране на приключен
елемент като такъв, който не е
приключен

Докоснете, за да премахнете отметката Елементът автоматично се
премества обратно в предишния си списък.

Синхронизиране на предишни
напомняния

Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail,
контакти, календари) и под Reminders (Напомняне) докоснете Sync
(Синхронизирай). Тази настройка се прилага за всички регистрации
за напомняния. За да постигнете най-добра производителност,
синхронизирайте само предишните елементи, които са ви необходими.