iPhone - Настройване на напомняне

background image

Настройване на напомняне

Можете да настроите напомняне за дата и час, за местоположение или и за двете.
Добавяне на напомняне: В Reminders (Напомняне) докоснете , след това въведете
описание и докоснете Done (Готово).

След като добавите напомняне, можете допълнително да настроите неговите параметри.

122

background image

Настройване на местоположение
за напомняне

Докоснете напомняне и след това докоснете Remind Me (Напомни ми).
Включете опцията At a Location (На местоположение) и изберете When
I Leave (Когато напускам) или When I Arrive (Когато пристигам), или и
двете.
За да смените местоположението, където сте в момента, с друго,
докоснете Current Location (Настоящо местоположение), след това
докоснете Choose Address (Избери адрес) и изберете местоположение
от Contacts (Контакти).
Вижте „Информация за напомняния по местоположения” на стр. 124.

Настройване на дата за
напомняне

Докоснете напомняне и след това докоснете Remind Me (Напомни ми).
Включете On a Day (На дата), след което докоснете датата и часа, когато
искате да получите напомняне. Напомняне, чийто краен срок е минал,
но не е приключено, се представя в Центъра за известия.

Добавяне на бележка към
напомняне

Докоснете напомняне и след това докоснете Show More (Покажи
повече). Докоснете Notes (Бележки).

Преместване на напомняне в
друг списък