iPhone - Информация за напомняния по местоположения

background image

Информация за напомняния по местоположения

Напомняния по местоположения са достъпни само на iPhone 4 и iPhone 4S, като може да не
са достъпни във всички области. Не можете да настроите местоположение за напомняне при
регистрация Microsoft Exchange и Outlook.

Можете да настроите напомняне за местоположение и така Reminders (Напомняне) ще ви
предупреди, когато приближите до местоположението или когато се отдалечите от него. За
да постигнете най-добри резултати, определете местоположение, което е добре дефинирано
- например адрес, вместо град - и запомнете, че точността може да се променя. Колко често
iPhone може да проверява местоположението зависи от модела на iPhone и дали е заключен,
така че може да има забавяне, преди да се активира напомнянето.

Когато създавате напомняне, можете да използвате текущото си местоположение или
местоположение от списъка с контакти. Добавете в Contacts (Контакти) местоположенията,
които ще използвате в напомнянията. Например - магазина за хранителни стоки или
училището. Също така можете да добавите местоположения във визитната ви картичка в
Contacts (Контакти), като например домашния ви адрес и адреса на местоработата. Reminders
(Напомняне) представя местоположенията от вашата визитна картичка. Информация, как
да настроите вашата визитна картичка в Contacts (Контакти), прочетете в „Регистрации и
настройки на контакти” на стр. 140.