iPhone - Настройване на часовници по света

background image

Настройване на часовници по света

Можете да добавяте часовници, за да знаете колко е часът в други големи градове и в часови
зони по целия свят.
Добавяне на часовник: Докоснете и след това напишете име на град. Ако не виждате
търсения от вас град, опитайте с основен град в същата часова зона.

Промяна на реда на часовниците Докоснете Edit (Редактирай), и след това изтеглете .

Изтриване на часовник

Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете

.

120